Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Verejná vyhláška - začatie stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania ... pre stavbu IBV - staré ihrisko, 15x RD + Tehcnická infaštruktúra - káblové NN rozvody... .
Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF.


Posledná úprava: 10.11.2017

Späť na stránku s aktualitami