Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, a.s. líniová stavba 23 rekreačných chát NNK, SA Sekule, katastrálne územie Sekule.

Verejná vyhláška vo formáte PDF


Posledná úprava: 09.07.2018

Späť na stránku s aktualitami