Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre navrhovateľa Jozef Krajčír.


Posledná úprava: 23.01.2019

Späť na stránku s aktualitami