Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Začatie správneho konania - výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ: Obec Moravský Svätý Ján, zast. Starostom Antonom Emrichom

Druh a počet drevín: smrek 3 ks, breza 1 ks, tuja 6 ks, agát 30 ks

Pozemky v k.ú. Moravský Svätý Ján: „C" 890/1, 731/1, „E" 883/1, 3973/101

Dátum doručenia žiadosti: 12.03.2019

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 19.03.2019


Posledná úprava: 12.03.2019

Späť na stránku s aktualitami