Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky ZUŠ

Obec Sekule v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2013 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky ZUŠ Sekule s termínom nástupu 01.07.2019.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Posledná úprava: 03.05.2019

Späť na stránku s aktualitami