Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Verejná obchodná súťaž

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy  na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Podrobné informácie nájdete TU v PDF dokumente.


Posledná úprava: 13.12.2019

Späť na stránku s aktualitami