Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Podanie daňového priznania na rok 2020

Obec Sekule, ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2019, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2019 uhynul sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Sekuliach na rok 2020 do 31.01.2020. Tlačivá nájdete v prílohe na stránke obec Sekule, alebo na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo - priame dane - miestne dane a poplatky - vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam/ alebo si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Kontakt pre podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností, daň za psa:
Marta Krištofcová tel. 034/7770211
e:mail kristofcova@obecsekule.sk

adresa : Obec Sekule
č.570
908 80 Sekule

Tlačivá:


Posledná úprava: 09.01.2020

Späť na stránku s aktualitami