Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Ochrana okrasných rastlín - konifery

Zväz záhradkárov OV Malacky-Pomoravie upozorňuje pestovateľov okrasných rastlín ako sú tuje, borievky, cyprušteky, cyprusy a tujovce na v našich podmienkach nového škodcu, ktorým je chrobák Krasoň tujový. Škodca napáda prednostne konifery, ktoré už trpia hubovými chorobami a sú v tesných výsadbách. dospelý chrobák má základné zelené sfarbenie prerušované modrými škvrnami. Larva napáda cievne zväzky rastliny, ktorá postupne za 2-3 roky odumrie.

Nakoľko v týchto dňoch vylietavajú dospelce krasoňa odporúčame ich odchyt pomocou žltých lepových dosiek. Zároveň treba sústavne odstraňovať vädnúce a suché časti rastlín.
Z chemických prípravkov sú najúčinejšie systémové prípravky, ktoré sú schopné zasiahnuť larvu chrobáka v cievnych zväzkoch, napr.: Mospilan 20 SP, no tie v SR nie sú povolené aplikovať na konifery. Pri bezpečnom identifikovaní škodcu je možné použiť povolené kontaktné pyretroidy ako :
Karate Zeon
Lambdol a
Scato

Ďaľšími škodcami uvedených druhov sú podkôrny hmyz Lykokaz tujový a tiež i fúzače.

22.jún 2020
Vypracoval : Ing. Alojz Kunštek, predseda OV


Posledná úprava: 23.06.2020

Späť na stránku s aktualitami