Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

NA ÚZEMÍ SR JE VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA

Od 6.00 hod. dnešného dňa je na území celej Slovenskej republiky vyhlásená MIMORIADNA SITUÁCIA. Opatrenie umožňuje vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

 

Prosíme občanov, aby obmedzili pohyb v skupinách, nezdružovali sa, nevyužívali nariadené voľno v školách na dovolenkové aktivity s veľkým počtom ľudí a trávili čas doma alebo v prírode. Zároveň sa odporúča hlavne časté umývanie rúk. Šírenie nákazy sme schopní zastaviť len dôslednou disciplínou a dodržiavaním vyhlásených opatrení.

 

Pripomíname, že občania, ktorí sa od 10.3.2020 vrátili zpobytu z Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej ľudovej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, sú povinní túto skuročnosť telefonicky nahlásiť svojmu obvodnému lekárovi, ktorý rozhodne o ich 14-dňovej izolácii v domácom prostredí. Povinná 14-dňová domáca karanténa sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

 

Vyzývame občanov, aby k vzniknutej situácii pristupovali zodpovedne a napomohli tak lepšie zvládnuť čas obmedzení. V prípade aktuálnych zmien bude obec Sekule včas informovať prostredníctvom informačných kanálov obce. Prosíme preto občanov, aby dôsledne dodržiavali všetky hygienické návyky a usmernenia a nepodliehali zbytočnej panike.

 

VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE TU:

http://www.uvzsr.sk/index.php

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19


Posledná úprava: 12.03.2020 | dama

Späť na stránku s aktualitami

Všetky upozornenia