Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Samospráva : Obecné zastupiteľstvo
Prechod na začiatok stránky

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

  • MUDr. Ján Bobek
  • Mgr. Pavol Ivan
  • Ing. Mária Ježková
  • JUDr. Ján Maxian
  • Mgr. Adrian Krajčír
  • Mgr. Ondrej Kudla
  • Peter Rusňák
  • Milan Šimek
  • Miroslav Vávra 

Kontrolórka obce
Daniela Krajčírovičová

Termíny zasadnutí OZ

- 17.00  hod.

07.02.2018 - streda
25.04.2018 - streda
27.06.2018 - streda
26.09.2018 - streda
31.10.2018 - streda