Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Samospráva : VZN
Prechod na začiatok stránky

Všeobecne záväzné nariadenia

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
02.01.2020 Dodatok č. 1 k VZN 3/2017 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule pdf    [260.03 KB] -
02.01.2020 VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule pdf    [329.25 KB] -
08.07.2019 VZN 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pdf    [102.01 KB] -
01.03.2019 VZN 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sekule pdf    [295.67 KB] -