Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie

Samospráva

Povinne zverejňované informácie

Strategické dokumenty

Voľby


Na začiatok

Samospráva – VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
02.01.2020 Dodatok č. 1 k VZN 3/2017 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule pdf    [259.04 KB] -
02.01.2020 VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule pdf    [329.25 KB] -
08.07.2019 VZN 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pdf    [102.01 KB] -
01.03.2019 VZN 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sekule pdf    [295.67 KB] -

Na začiatok


Obec Sekule 2020