Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie

Samospráva

Povinne zverejňované informácie

Strategické dokumenty

Voľby


Na začiatok

Povinne zverejňované informácie – Predpisy

Predpisy, podľa ktorých obec koná a rozhoduje

Zbierka zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh. (v takomto znení účinné od 1.11.2009)

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Prehľad právnych predpisov

 

Na začiatok


Obec Sekule 2020