Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie

Dôležité informácie

Servis pre občana


Na začiatok

Dôležité informácie – Základná škola

Finančne náročná zriaďovateľská zodpovednosť Obce Sekule voči ZŠ

V septembri roku 2002 zo zákona prešla Základná škola obidvoch obcí Sekule a Moravský Svätý Ján pod zriaďovateľskú pôsobnosť Obce Sekule.

Budovy školy i zariadenie boli už značne poškodené a opotrebované. Oprava strechy, telocvične, kotolne si vyžiadala z obecnej kasy najbližších dvoch rokoch približne 41.358,- € (1.245.987,- Sk).

Z dôvodu opotrebovanosti a následnej nefunkčnosti sa zakúpilo do Školskej jedálne nové zariadenie (kotly, panvice, chladničky) a kuchynské potreby vo výške 19.228,- € (579.265,- Sk)

31.mája 2010 bola ukončená rekonštrukcia ZŠ Sekule (zastrešenie so šikmou strechou, zateplenie budov, výmena okien za plastové, nové obklady, upravený vstup s výmenou vstupných dvier, nová fasáda). Rekonštrukcia si vyžiadala veľké finančné náklady. Z EU fondov bol projekt financovaný vo výške 930.143,42 € (28.021.500,- Sk) . 5%-ný podiel spolufinancovania obcou a práce naviac, ktoré vznikli po odkrytí rovnej strechy si vyžiadali od obce 250.437,20 € t. j 6.942.151,08 Sk.

Prevádzka školských zariadení si každoročne vyžaduje väčšie či menšie finančné dotácie z obce i napriek financiám presúvaným zo štátu na obec v rámci prenesených či originálnych kompetencií.

Do konca školského roku 2010/2011 tak Obec Sekule z vlastného rozpočtu počas svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dotovala výchovu a vzdelávanie detí obidvoch obcí Sekule a Moravský Svätý Ján sumou výše 291.023,93 € (8.767.387 Sk).


28.07.2011 | Upr.: 17.02.2012

V Základnej škole Sekule sa pracuje i počas prázdnin

Zvuky vŕtačiek, rušný pohyb v budove ZŠ Sekule nikoho nenecháva na pochybách, že v budove školy je živo i počas dvojmesačných prázdnin. Prebieha rekonštrukcia plynových kotlov, maľujú sa priestory Základnej umeleckej školy, Školskej jedálne a inštalujú sa interaktívne moderné tabule.

Firma KOOR, s.r.o. začala s rekonštrukčnými prácami súčasnej kotolne. Cieľom je riešenie nevyhovujúceho stavu zdroja vykurovania, zníženie prevádzkových nákladov školy na vykurovanie, zvýšenie tepelného komfortu v objektoch školy a dispečing. Celkové náklady predstavujú investíciu približne 92.972,97 € (cca 2.800.000,- Sk), ktorá bude pokrytá z úspor vzniknutých zateplením a výmenou okien na budovách školy a zvyšnú čiastku asi 43.152,- € (1.280.000,- Sk) hradí Obec Sekule zo svojho rozpočtu.

Z dodatočne vybavených financií z Krajského školského úradu v Trnave sa na 1. stupni ZŠ vymieňajú tradičné školské tabule za interaktívne, ktorými sa môže pochváliť iba máloktorá škola a ktoré v plnej miere zabezpečia vyučbu našich detí na najvyššej úrovni.

Starostka Obce Sekule oceňuje snahu vedenia školy na čele s riaditeľom školy za neustále zlepšovanie materiálnych podmienok pre výchovno-vyučovací proces v interiéri školy a ďakuje všetkým pedagogickým, výchovným a prevádzkovým pracovníkom za obetavú prácu v minulom školskom roku a praje im pekný zvyšok zaslúžených prázdnin.

Aktuálne zábery z rekonštrukcie z prác na ZŠ nájdete vo fotogalérii.


28.07.2011 | Upr.: 17.02.2012

Základná škola Sekule

Adresa školy: Sekule 119, 908 80
Telefón: 034/ 777 02 32
Webová adresa: http://skola-sekule.edupage.sk
Email školy: skola@zssekule.edu.sk

Viac informácií o Základnej škole Sekule nájdete na webovej stránke školy.

Rekonštrukcia ZŠ - Projekty EÚ

Vo štvrtok 19.08.2010 bola po rozsiahlej rekonštrukcii (výmena okien, zateplenie, nová fasáda, strecha a vchodové dvere) skolaudovaná Základná škola v Sekuliach. S rekonštrukciou sa začalo v apríli 2009. Už počas zimných mesiacov prišlo k energetickej úspore. Stavba bola zrealizovaná z fondov EÚ a príspevku obce.

Celkové náklady si vyžiadali 1.084.678,73 € z toho dotácia z EÚ 930.143,42 € a obec prispieva sumou 154.535,31 €.

Úpravy sa previedli i v interiéri školy a v školskej jedálni.

Od začiatku školského roku žiaci môžu využívať i viacúčelové ihrisko. Do budúcnosti vyvstáva ešte nové oplotenie, ktoré si vyžiada náklady asi vo výške 33.000,- €. Rekonštrukciou a úpravami s interiéri sa tak môže naša škola zaradiť medzi školy s výbornými podmienkami pre výchovno-vyučovací proces.

V utorok 07.09.2010 boli skolaudované v našej obci ďalšie dve stavby a to viacúčelové ihrisko s rozmermi 40 x 20 m s nočným osvetlením v areáli základnej školy, ktoré budú využívať žiaci a v poobedňajších a večerných hodinách deti, mládež, organizácie a dospelí občania a tribúna na obecnom ihrisku.

 

Počet fotografií: 17

Šipka na začiatokŠipka späť Strana 1/1

Foto ZS1.jpg
Foto ZS2.jpg
Foto ZS3.jpg
Foto ZS4.jpg
Foto ZS5.jpg
Foto ZS6.jpg
Foto ZS7.jpg
Foto ZS10.jpg
Foto ZS11.jpg
Foto ZS12.jpg
Foto ZS13.jpg
Foto ZS14.jpg
Foto IMG_0321.JPG
Foto IMG_0323.JPG
Foto IMG_0331.JPG
Foto IMG_0332.JPG
Foto IMG_0333.JPG

Šipka  na začiatokŠipka späť Strana 1/1

Na začiatok


Obec Sekule 2019