Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 31.05.2020

Aktuality

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

  Rôzne


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené27.05.2020


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica dňom 26. 5. 2020.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - dokument


Podmienky prevádzky MŠ na obdobie do konca šk. roka 2019/2020

Kategória Rôzne   Vložené26.05.2020


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Obce Sekule a usmernení Ministerstva školstva bude v Materskej škole Sekule obnovená prevádzka od 1.6.2020 za podmienok, ktoré sú popísané v dokumente POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 (kliknite pre zobrazenie dokumentu).


Informácia ZUŠ

Kategória Rôzne   Vložené21.05.2020


Važení rodičia,

Otvorenie základných umeleckých škôl ešte nie je isté,stále čakáme na presné pokyny, ale predpokladá sa aspoň možnosť individuálnej formy vyučovania-hudobný odbor.

Ak viete, že tento školský rok, počas júna, ešte MÁTE ZÁUJEM, aby vaše dieťa našu ZUŠ navštevovalo, dajte mi prosím vedieť/0915 081 053, zus.sekule@gmail.com, príp. triednemu učiteľovi v ZUŠ.

V prípade, že vaše dieťa nastúpi, je nutné prísť s vyplneným tlačivom Vyhlásenie, ktoré pripájame nižšie.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Mgr. Elena Sedláková, riaditeľka ZUŠ Sekule

Tlačivo Vyhlásenie na stiahnutie


Nástup detí do materskej školy

Kategória Rôzne   Vložené20.05.2020


Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol zriaďovateľ Materskej školy Sekule obnoviť prevádzku od 1.6. 2020. V zmysle usmernení vzniknú určité obmedzenia. Prevádzka MŠ bude od 7,00 do 16,00 hodiny. Zriadené budú 3 skupiny, v ktorých môže byť najviac 15 detí. Deti do skupín budú prijaté podľa poradia kritérií v rozhodnutí ministra školstva. Z toho dôvodu riaditeľstvo MŠ Sekule žiada rodičov o vyplnenie záväznej prihlášky nástupu dieťaťa do materskej školy od 1.6. 2020. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.
V prípade, že nemáte pripojenie k internetu, prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade v Sekuliach.
Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 25.5. 2020 na e-mail materskej školy mssekule@azet.sk
O ďalších postupoch, podmienkach, prípadne zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, webových stránok obce a materskej školy Sekule.


Oznam ZUŠ Sekule

Kategória Rôzne   Vložené13.05.2020


Vážení rodičia,

z kapacitných dôvodov ZUŠ Sekule nebude prijímať nových žiakov na základné štúdium a štúdium pre dospelých,prijímame žiakov do prípravného štúdia v skupinovej forme-výtvarný odbor-MŠ Sekule a MŠ Moravský Svätý Ján a hudobný odbor-1.a 2.ročník ZŠ.

Celý článok


Cestovný poriadok platný od 10.5.2020

Kategória Rôzne   Vložené06.05.2020


Na základe rozhodnutia TTSK oznamujeme občanom, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny" je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID - 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).

Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest. Taktiež je vhodné:

 • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
 • maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
 • je dostupný kredit, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse.

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Sekule

Kategória Rôzne   Vložené06.05.2020


Riaditeľka MŠ Sekule, v zmysle § 59 ods.3 zákona SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle §3 ods.2. vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4. 2020 a po dohode so zriaďovateľom Obcou Sekule oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

Celý článok


PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ZUŠ pre školský rok 2020/2021

Kategória Rôzne   Vložené04.05.2020


Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore posielajú do 30. júna 2020.

Celý článok


Upozornenie pre záhradkárov

Kategória Rôzne   Vložené28.04.2020


OV SZZ Malacky-Pomoravie upozorňuje záhradárov na nálet múch mínerky pórovej na listy cibule, zvlášť na na porasty zo skorých termínov výsadby, alebo z jesených výsevov. V prvom rade upozorňujeme na možnosť prikrývania porastov netkanými textíliami s hmotnosťou17 gramov na m2. Prikrytie by malo trvať asi do druhej polovice mája.

Celý článok


Čiastkové zmeny CP

Kategória Rôzne   Vložené16.04.2020


Od 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v prílohe. Spolu s prehľadom v prílohe je aj cestovný poriadok linky, ktorá prechádza našou obcou.


Oznam - pracovná pozícia na pošte

Kategória Rôzne   Vložené15.04.2020


Pošta Sekule príjme zamestnanca na zastupovanie doručovateliek. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u vedúcej pošty.


Černanie orechov

Kategória Rôzne   Vložené14.04.2020


V posledných rokoch sa stalo problematrickým dopestovanie zdravých plodov orecha vlašského. Odporúčam nasledovnú postupnosť krokov:
jarné černanie orechov spôsobujú dve choroby

 1. Huba Gnomonia leptostyla, alebo Antraknoza orecha
 2. Baktéria Xanthomonas junglandis, alebo baktériová škvrnitosť orecha

Celý článok


Upozornenie pre záhradkárov

Kategória Rôzne   Vložené14.04.2020


Upozorňujem záhradkárov na hraničné vývojové štádium pre postrek insekticídom a olejovým prípravkom, obchodný názov Predjarný postrek, čo predstavuje fenologickú fázu ružového púčika. Zdôrazňujem, že tento zásah sa nikdy a a u žiadnej ovocnej dreviny neopakuje!

Celý článok


ZUŠ hľadá učiteľov

Kategória Rôzne   Vložené09.04.2020


Základná umelecká škola Sekule súrne hľadá učiteľov predmetov:

 • hry na gitare (plný úväzok)
 • hra na akordeón (polovičný úväzok)

s nástupom od 2. 9. 2020. Pozícia vhodná aj pre študenta.

Kontakt: Mgr. Elena Sedláková, 0915 081 053, zus.sekule@gmail.com.

ZUŠ Sekule hľadá učiteľov


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória Rôzne   Vložené07.04.2020


Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 7. 4. 2020, 12.00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.


Oznam

Kategória Rôzne   Vložené01.04.2020


Oznamujeme občanom, že služba vývoz konárov, drevného odpadu, železa a bielej techniky sa do odvolania nebude poskytovať z dôvodu mimoriadnej situácie. Občania si tieto komodity môžu sami doviesť na zberný dvor, ktorý je otvorený v pondelok až piatok od 14.oo do 15.oo hod. a v sobotu od 09.oo hod. do 14.oo hod.


Seniori, sme tu pre Vás

Kategória Rôzne   Vložené31.03.2020


Odporúčania pre seniorov, ako sa nestať obeťou podvodníkov. Odporúčania si môžete pozrieť TU alebo na samostatnej webstránke venovanej tejto problematike www.prevenciakriminality.sk.


Upozornenie pre občanov, aby nevypaľovali porasty

Kategória Rôzne   Vložené20.03.2020


Marec býva pre hasičov mesiacom so zvýšeným výskytom požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví zo stromov. V roku 2019 zaznamenali hasiči až 1677 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom takéhoto vypaľovania, čo je oproti roku 2018 nárast až o 71%.

Celý článok


Poďakovanie

Kategória Rôzne   Vložené20.03.2020


Starosta obce chce zatiaľ aspoň touto formou verejne poďakovať všetkých obetavým ľuďom, ktorí obci pomáhajú v snahe znižovať následky šírenia koronavírusu. Chce poďakovať všetkým krajčírkam, im pomocníčkam, ľuďom ktorí poskytli akýkoľvek materiál na výrobu rúšok, zamestnancom obce, pomocníkom pri rozvoze rúšok i osobám, ktoré sa starajú o informovanie našich občanov. Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom potravín, pekárne, zamestnancom Obecného úradu a pošty, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva Patrí Vám moje veľké ďakujem.

Celý článok


Upravené hodiny pošty

Kategória Rôzne   Vložené20.03.2020


Vedúca pošty Sekule oznamuje občanom, že od 23.3.2020  až do odvolania bude pošta otvorená nasledovne:

Pondelok:            8,00 – 12,00

Utorok:               8,00 – 11,00

Streda:              12,00 – 16,00

Štvrtok:              8,00 – 12,00

Piatok:                8,00 – 12,00


Oznam cestujúcim prímestskej dopravy

Kategória Rôzne   Vložené18.03.2020


Z rozhodnutia TTSK premáva prímestská doprava od 18.3.2020 do odvolania v prac. dni v medzisviatkovom režime, t.j. ako v posilnenú SOBOTU. Okrem bežných sobotných spojov premávajú naviac aj ďalšie spoje. Úplnú informáciu nájdete TU v PDF dokumente.


Upozornenie pre občanov

Kategória Rôzne   Vložené18.03.2020


Upozorňujeme občanov, že po susedných obciach sa pohybujú pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, ktorí navštevujú domácnosti a ponúkajú revízie plynových rozvodov. Obec sa dištancuje od spolupráce s touto spoločnosťou. Všetky úkony a aktivitu vykonávajú čisto súkromne. Využitie ich služieb je na vlastnú zodpovednosť občanov.


Oznam Slovak Lines

Kategória Rôzne   Vložené16.03.2020 [zmena: 18.03.2020]


Od 17. 03. 2020 (utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s. premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.


MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje

Kategória Rôzne   Vložené16.03.2020


MO SRZ Sekule-Moravský Svätý Ján oznamuje občanom, že dňa 28.3.2020 tj. sobota ruší predaj rybárskych lístkov do odvolania.


Obmedzený režim na Obecnom úrade v Sekuliach

Kategória Rôzne   Vložené09.03.2020


Obecný úrad bude od 10. 3. 2020 do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Prosíme občanov, aby návštevu OU obmedzili len na vybavenie nevyhnutných záležitostí. Ostatné záležitosti prosíme vybavovať.

e-mailom na: obecnyurad@obecsekule.sk, prípadne na t.č. 034/777 0211. Využite možnosť platenia poplatkov cez internet banking.

Zvážte svoju účasť na spoločenských podujatiach. Zvážte rodinné a iné oslavy, diskotéky, divadelné predstavenia.

Dbajte na hygienu !!!

Žiadame Vás o pochopenie situácie, nepanikárenie a spoluprácu.


OZNAM | Zdravotná dokumentácia presunutá na OZ BSK

Kategória Rôzne   Vložené26.02.2020


ZdravotníctvoOznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja všetka zdravotná dokumentácia ambulancie MUDr. Bobeka bude v tomto týždni prevezená na odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja (OZ BSK).
Odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja zajtra 25. februára rozhodne o pridelení občanov našej obce do jednotlivých ambulancií všeobecných lekárov v Malackách, rozdelenie bude podľa ulíc, v ktorých občania bývajú.

Celý článok


Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019

Kategória Rôzne   Vložené06.12.2019Oznam

Kategória Rôzne   Vložené03.12.2019


Obec Sekule oznamuje občanom, že telefónne číslo 034/7770108 je z prevádzkových dôvodov zrušené. Dovolať sa môžete na telefónne číslo 034/7770211.


Seniori, hľadáte radu?

Kategória Rôzne   Vložené23.08.2019


Národný projekt MV SR "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Plagát seniori

Celý článok


Slovak Lines - nové cestovné poriadky

Kategória Rôzne   Vložené08.10.2018


POZOR ZMENA! Od 14. 10. 2018 platia nové cestovné poriadky pre REGIONÁLNU DOPRAVU. Cestovné poriadky sú v prílohe.

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry

sekule.cintoriny.sk

Najnovšie dokumenty

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje / Poučenie
  pdf [5.29 MB] | pdf [257.73 KB]
 • Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  pdf [128.02 KB] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22. 04. 2020
  pdf [162.5 KB] |
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 19. 02. 2020
  pdf [280.7 KB] |
 • Dodatok č. 1 k VZN 3/2017 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule
  pdf [259.04 KB] |

Projekty obce

Obecný rozhlas

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

 • potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,
 • je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,
 • pečať Rozvoj obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí,
 • podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 Obec s predpokladom stabilného rozvoja

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 Pečať Rozvoja obcí 2016

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Pečať rozvoja obce

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Nové vo fotogalérii

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Logo Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Logo - Majetkový Holding, a.s.