Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 28.05.2020

Samospráva » Obecný úrad

Obecný úrad - kontakty

Obecný úrad
908 80 Sekule č. 570

Fakturačné údaje:
Obec Sekule č. 570
908 80 Sekule
IČO: 00682101
DIČ : 2021049690
IBAN SK8456000000003301590001

Starosta obce: Mgr. Adrian Krajčír
mobil: 0917 531 466
tel.: 034 777 02 11
mail: adrian.krajcir@obecsekule.sk

Kontakt:
tel.: 034 777 02 11
mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Samostatná referentka: Mgr. Mária Radochová
- sekretariát
- mzdová a personálna agenda
- overovanie podpisov a listín
- sociálna starostlivosť
- malý zdroj znečistenia ovzdušia
tel.: 034 777 02 11
mail: radochova@obecsekule.sk

Samostatná referentka: Marta Krištofcová
- evidencia obyvateľstva
- správa daní a poplatkov
- komunálny odpad
- hrobové miesta
- rybárske lístky
- pokladňa
- overovanie podpisov a listín
tel.: 034 777 02 11
mail: kristofcova@obecsekule.sk

Účtovníčka: Oľga Bertová
- účtovná agenda
- finančná agenda
- overovanie podpisov a listín
- nájom bytových a nebytových priestorov
- evidencia poplatkov MŠ a ZUŠ
tel.: 034 777 02 11
mail: bertova@obecsekule.sk

Samostatná referentka: Ing. Terézia Pavlovičová
- stavebný úrad - drobné stavby
- výrub stromov
- cestné hospodárstvo
- školstvo
- poistenie majetku
- overovanie podpisov a listín
- nájom bytových a nebytových priestorov - zmluvy
- správa majetku
tel.: 034 777 02 11
mail: pavlovicova@obecsekule.sk

Prevádzka:
Čmarada Vladimír
Égl Milan
Gajdoš Marián
Hutera Aleš
Jediný Marek

 

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: 8,00 - 15,00
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk