Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 17.09.2019

Samospráva » VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
08.07.2019 VZN 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pdf    [102.01 KB] -
01.03.2019 VZN 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sekule pdf    [295.67 KB] -