Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 29.10.2020

Samospráva » VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
14.07.2020 Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o zbere, preprave ... pdf    [149.98 KB] -