Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 18.09.2020

O obci » Obecný spravodaj

Obecný spravodaj

Obec Sekule vydáva pre svojich obyvateľov Občasník obyvateľov obce Sekule. V občasníku Vám prinášame zaujímavé informácie zo života obce:

  • o projektoch obce a ich realizácii,
  • o školách v pôsobnosti obce,
  • o činnosti spolkov a združení,
  • informácie z evidencie obyvateľstva (narodenia, úmrtia, sobáše),
  • a iné.

Občasník