Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 03.12.2020

Samospráva » Projekty obce

Projekty obce

Projekt Zariadenie pre seniorov

Projekt Zariadenie pre seniorov

Projekt Zariadenie pre seniorov - PDF DOKUMENT

Projekt Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule

Projekt Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule - plagát

Dokument v PDF formáte TU (zv. 6.2.2020)

Projekt: Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií

Ilustračný obrázok projekt Hľadanie spoločných koreňov...

Vložené12.09.2014 [zmena: 24.09.2015]

Projekt: Rozvoj dopravnej infraštruktúry Obce Sekule

Mapa na stiahnutie vo formáte PDF

Vložené31.08.2011 [zmena: 17.02.2012]

Projekty realizované a podané na financovanie z fondov EU

Rekonštrukcia školy 

Rekonštrukcia školy(zastrešenie, výmena okien, zateplenie, fasáda, obklady, vstupný priestor)

Projekt financovaný z fondov EU vo výške: 930143,42€
Podiel obce 5 % vo výške - 48954,92 €
Podiel obce pri dodatočných prácach -

Ukončenie realizácie projektu - 31.05.2010

Pozrite si fotogalériu z rekonštrukcie školy.

 

Projekty podané obcou:

2.
Kanalizácia obce
- v aglomerácii s obcou Moravský Svätý Ján

3.
Cesta ke vzájemnému zlepšení informovanosti a poznávání přeshraničí
Cezhraničné informačné centrum
Oprávnené náklady: 69000,- € - 2078694,- Sk

Realizácia informačnej kancelárie v priestoroch Kultúrneho domu, bezbarierový vstup, 24 hodinová prevádzka intrernetu (vo vonkajších priestoroch umiestnený dotykový monitor), v kancelárii k dispozícii 2 počítače pre verejnosť, možnosť posedenia vo vestibule, dostatok informačných materiálov z okolitých regiónov.

Projekt realizovaný v spolupráci s obcami: Zdánice, Polešovice a Moravský Písek (Česká republika), Kúty, Gbely

Hlavným partnerom na Slovensku sú Sekule.

4.
Zberový dvor + komunálna technika
(vytvorenie zberného dvora v priestoroch za Štokáčom) a získanie strojového parku.
Oprávnené náklady: 400000,- € - 12050400,- Sk

5.
Revitalizácia námestia + križovatka

Oprávnené náklady: 665000,-€ - 20033790,- Sk
Projekt zahŕňa: stavba križovatky, chodníky, sadová architektúra, architektonické prvky, verejné osvetlenie, autobusová zástavka


6.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Projekt obsahuje osvetlenie Šutrovne, úsek pri štátnej ceste I/2 k Šutrovni, osvetlenie 2 ulíc (pri bytovkách a nových rodinných domoch), posilnenie osvetlenia v ostatných častiach obce a napojenie sa na rekonštrukciu realizovanú obcou v r. 2008 - 2009.

Projekt vyčleňuje námestie, ktoré je súčasťou projektu Revitalizácie námestia.

7.
Projekt s dotáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR
Tribúna na miestnom ihrisku.
Na realizáciu projektu prispela obec a Majetkový Holding, a. s., Bratislava.

8.
Pripravovaný projekt
Kultúrne centrum (zahrňuje objekty Kultúrny dom, klubcentrum, bývalý hostinec, obecný dvor).
Projektant: Ing. arch. G. Szalay