Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 02.12.2020

Samospráva » Matričný úrad

Matričný úrad

Matričný úrad pre obec Sekule je na Obecnom úrade v Moravskom Svätom Jáne 803.

Úradné hodiny: Pondelok až piatok 8:00 - 16:00
Matrikárka: Alena Wolemanová
telefón: 034/ 777 01 22
email: wolemanova@obecmsjan.sk

Pred tým ako sa na obecný úrad vydáte pozrite si ako vybaviť: