Erb

Obec Sekule

web: http://www.obecsekule.sk
Dátum tlače: 18.09.2020

Kam v Sekuliach » Sekulské remeselnícke dvory

Sekulské remeselnícke dvory

Sekulské remeselnícke dvory 2014

Sekulské remeselnícke hody, plagát

Sekulské remeselnícke dvory 2010

Program Sekulských remeselníckych dvorov 2010

 

Sekulské remeselnícke dvory,

projekt financovaný Európskou úniou z fondu ERDF v rámci Programu iniciatívy spoločenstva Interreg III A Slovenská republika - Česká republika.

 

 

18. 9. - 19. 9. 2010 sa konal už po tretí krát (prvý krát v roku 2008).

Sekulské remeselnícke dvory 2010

Sekulské remeselnícke dvory 2010

Pozrite aj Aktuálne podujatia