Preskočiť na obsah

Ako postupovat pri ubytovaní občanov z Ukrajiny

Zverejnené 3.3.2022.

Kategória

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou súvisiacu utečeneckú krízu by sme Vám chceli priniesť stručné zhrnutie ako postupovať v prípade, ak ste sa rozhodli poskytnúť ubytovanie občanom Ukrajiny: 

Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov v danej obci. Je preto potrebné túto skutočnosť nahlásiť na obecný úrad telefonicky na č.t. 034 777 0 211, prípadne mailom na adrese obecnyurad@obecsekule.sk v štruktúre:

– Počet ubytovaných občanov – migrantov z Ukrajiny

– Koľko je z toho mužov/žien/detí

–  Či sú ubytovaní v súkromí alebo v ubytovacom zariadení

– Či plánujú dlhodobé ubytovanie alebo cez SR len tranzitujú

Táto povinnosť sa týka rovnako fyzických ako i právnických osôb.

Zároveň Vám prinášame aj usmernenie, ako majú postupovať občania Ukrajiny po príchode k Vám (ak tak nespravili už pred príchodom):

  1. pokiaľ sa jedná o občanov, ktorí cez Slovensko len tranzitujú (neplánujú tu zostať dlhodobo), je potrebné sa zaregistrovať na stránke Ministerstva vnútra
  2. pokiaľ občania plánujú zostať na Slovensku dlhšie a požívať sociálne a iné výhody, je potrebné, aby sa dostavili osobne na oddelenie Cudzineckej polície v Trnave, Paulínska 13, Trnava. So sebou si treba priniesť cestovný doklad (pas), rodný list, prípadne iný doklad totožnosti.
  3. Pokiaľ sa jedná o maloleté dieťa, ktoré nie je v sprievode zákonného zástupcu, obec je povinná kontaktovať aj sociálnu kurátelu.

Svoje ubytovanie môžete ponúknuť na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk. Majitelia hotelov a penziónov, ktorí sú ochotní pomôcť, zas môžu kontaktovať Zväz cestovného ruchu SR.