Preskočiť na obsah

BEZBARIÉROVÝ VSTUP NA ZŠ SEKULE

Zverejnené 12.8.2022.

Kategória

Do priestorov ZŠ Sekule sa po novom ľahšie dostanú ľudia s pohybovým handicapom. Obec zo svojho rozpočtu uvolnila prostriedky na vybudovanie bezbariérového vstupu a rekonštrukciu hlavného vchodu.

Komplexnou rekonštrukciou a stavebnou úpravou hlavného vstupu do školy sa zabezpečilo jeho adekvátne riešenie podľa súčasných požiadaviek legislatívy a odstránili sa vstupné bariéry do objektu školy, nie len pre jej žiakov, ale i pre širokú verejnosť.

Vybudovaním prostredia bez bariér v našej škole obec podáva pomocnú ruku riešeniu otázky mobility ľudí s pohybovým handicapom. Elimináciou bariér sledujeme cestu k nediskriminácii.


ℹ️ Realizáciu obec financovala z vlastných finančných zdrojov vo výške 10 000 EUR.