Preskočiť na obsah

Bezplatné dlhové poradenstvo v Senici

Zverejnené 16.1.2023.

Kategória

Národný projekt Bezplatného dlhového poradenstva je štátnou službou, zastrešenou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky,  to všetko bez akéhokoľvek nároku  na úhradu za poskytnuté služby zo strany klienta. 

Pobočka Bezplatného dlhového poradenstva sídli v meste Senica, v budove Allianz – Slovenskej poisťovne, na Štefánikovej ulici 698/7, vchod od notára, na 2.NP.

Cieľom národný projektu  ,,Bezplatné dlhové poradenstvo“  je pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii nájsť cestu von z dlhového kruhu, zmeniť ich postoje a správanie vo vzťahu k financiám a v neposlednom rade zvýšiť ich úroveň  individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby v budúcnosti  predchádzali opakovanému nadmernému zadlženiu.

Dlhoví poradcovia klientom poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia pomôžu pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a nájdu najlepšie riešenie ako splácať dlhy, posúdiť oprávnenosť záväzkov či ako sa nezadlžiť.

Ponúkané je bezplatné poradenstvo v oblasti :

Ekonomickej – analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu.

Právnej – analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení.

Psychologickej – analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie.

Cieľové skupiny:

 • nezamestnaní (nedostatok práce, nízka kvalifikácia, vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii,…)
 • sociálne odkázaní (s dlhmi)
 • zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra pre deti a rodiny
 •  ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby
 •  zadlžení dôchodcovia
 •  zadlžení ľudia bez domova
 •  osoby v exekúcii
 •  ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi
 •  ľudia uvažujúci o osobnom bankrote
 •  ľudia po osobnom bankrote
 •  ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie
 •  ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze
 •  ľudia, ktorí prišli o prácu a následne sa dostali do dlhovej špirály počas pandémie Covid-19

Klientmi sú ľudia, ktorí:

 •  v súčasnosti meškajú so splátkami bankových úverov a pôžičiek
 •  meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek
 •  meškajú s povinnými splátkami (nájomné, elektrina, plyn, voda, paušály,…)
 •  dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné
 •  dlžia daňovej správe či obci na odvodoch a daniach
 •  vymáha od nich niekto náhradu škody
 •  čelia nejakej exekúcii
 •  ak im súd vydal platobný rozkaz
 •  ak sa pripravuje dražba ich obydlia, kvôli ich neuhradeným dlhom
 •  sú im zrážané zrážky zo mzdy
 •  vymáha od nich niekto dlh, ktorý je nepodložený zmluvou
 •  uvažujú nad úverom či hypotékou
 •  ak čelia rozvodu a nebolo vysporiadané BSM
 •  ak boli kvôli neuhradeniu dlhu uplatnené veriteľmi záložné práva
 •  ak meškajú s platením za bývanie
 •  ak sú ručitelia za dlh niekoho iného
 •  ak majú nedoplatky na výživnom

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0915 837 742, mailom na adrese bdp.se@upsvr.gov.sk alebo osobne na adrese Štefánikova 698/7, Senica.

Bližšie informácie môžete nájsť aj na stránke www.pomahamedlznikom.sk.