KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA – Hurá na prázdniny

30.6.2022 zverejnil/a sekule_david.

Kategória

Dnes ráno sme vo dvore základnej školy spoločne ukončili školský rok.

Pre niekoho to bol prvý školský rok, pre niekoho to bol posledný školský rok v základnej škole. Žiakom, ktorí odchádzajú zo základnej školy prajeme, aby vedomosti, ktoré v našej základnej škole získali využili na ďalší rozlet a na ďalší rozvoj svojich osobností tak, aby sa pripravili na svoje budúce povolania.

Tým žiakom, ktorí sa v septembri vrátia do školy prajeme pekné slniečkové pohodové leto a žiakom ZUŠ k tomu aj leto plné inšpirácie pre ďalšiu prácu.

Pre budúcich prváčikov sa zatvárajú dvere materskej školy. Je to chvíľa, kedy sú časy strávené v materskej škole nenávratne preč a s nimi i bezstarostné chvíle plné hier a zábavy. Budúcim prváčikom prajeme veľa školských úspechov, dobrých kamarátov a mnoho trpezlivosti zo strany rodičov.

Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola na koniec odmenená úspechom. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i žiakom.

Tak krásne leto a dávajte na seba pozor! 🌞👋