Preskočiť na obsah

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA – Hurá na prázdniny

Zverejnené 30.6.2022.

Kategória

Dnes ráno sme vo dvore základnej školy spoločne ukončili školský rok.

Pre niekoho to bol prvý školský rok, pre niekoho to bol posledný školský rok v základnej škole. Žiakom, ktorí odchádzajú zo základnej školy prajeme, aby vedomosti, ktoré v našej základnej škole získali využili na ďalší rozlet a na ďalší rozvoj svojich osobností tak, aby sa pripravili na svoje budúce povolania.

Tým žiakom, ktorí sa v septembri vrátia do školy prajeme pekné slniečkové pohodové leto a žiakom ZUŠ k tomu aj leto plné inšpirácie pre ďalšiu prácu.

Pre budúcich prváčikov sa zatvárajú dvere materskej školy. Je to chvíľa, kedy sú časy strávené v materskej škole nenávratne preč a s nimi i bezstarostné chvíle plné hier a zábavy. Budúcim prváčikom prajeme veľa školských úspechov, dobrých kamarátov a mnoho trpezlivosti zo strany rodičov.

Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola na koniec odmenená úspechom. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i žiakom.

Tak krásne leto a dávajte na seba pozor! 🌞👋