Preskočiť na obsah

ZAČALO SA VEĽKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

Zverejnené 8.2.2021.

Kategória

V pondelok 15. februára 2021 sa začalo veľké sčítanie obyvateľov, ktoré potrvá až do konca marca. Obyvatelia Slovenska, ale aj ľudia žijúci na našom území s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom v SR, majú šesť týždňov na to, aby sa sami sčítali. Jednoduchým vyplnením formulára pomôžete zlepšiť svoju obec či mesto. Na základe výsledkov sčítania sa budú plánovať kapacity v škôlkach, školách či sociálnych a zdravotníckych zariadeniach alebo rozvoj dopravnej infraštruktúry.

Elektronický formulár 

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Aj vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je tým absolútne bezpečné, pretože samosčítanie sa deje z pohodlia domova a obyvateľa nikto svojou prítomnosťou neohrozí na zdraví. Samotné sčítanie obyvateľov prebehne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Obyvateľ nájde elektronický formulár, ktorý obsahuje 14 otázok, na www.scitanie.sk alebo si bude môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu priamo do svojho telefónu. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Kto sa musí sčítať

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Obyvatelia, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami, môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Čo robiť, ak sa neviem sčítať sám alebo nemám internet

Štatistický úrad prosí obyvateľov, aby si v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní svojim príbuzným, ak ich o to požiadajú, alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním. Ak nikoho nemáte, môžete využiť asistované sčítanie. Môžete navštíviť  obcou zriadené kontaktné miesto, kde vám pomôže stacionárny asistent. Ak ste imobilní, môžete zavolať na obec alebo na call centrum a príde k vám domov mobilný asistent. Asistovaná forma sčítania sa pre pandémiu posúva na dátum od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021.

Na aké otázky odpovedáme

Formulár je rozdelený na prehľadné sekcie otázok ako doprava, rodina, vzdelanie, zamestnanie, národnosť a vierovyznanie. „Pýtame sa napríklad, kde sa zdržiavate najviac mimo svojho trvalého pobytu. Je to veľmi dôležitá otázka pre rozvoj miest, budovanie parkovacích plôch, posilnenie mestskej hromadnej dopravy a prímestského spojenia. Zisťujeme, ako sa dopravujeme do práce. Do budúcna dokážeme efektívne nastaviť dopravu, cestnú infraštruktúru, mestskú či prímestskú dopravu. Veľký význam má odpoveď aj na náš príjem z európskeho rozpočtu, kde môžeme získať viac zdrojov napríklad na cyklotrasy a zelené spôsoby dopravy. Ďalej zisťujeme, s kým žijeme v spoločnej domácnosti. Odpoveď má viacero významov. Jedným z nich je aj to, že zistíme, koľko generácií a na akom území žije v jednom byte a vieme efektívnejšie plánovať výstavbu nájomných a obecných bytov,“ vysvetlila hovorkyňa ŠÚ SR Jasmína Stauder.  

Prečo niektoré údaje musia vypĺňať sami ľudia

„Na takzvané sebadeklaratórne otázky nemáme odpoveď v administratívnych zdrojoch údajov, preto sa ich pýtame obyvateľa. Práve preto je veľmi podstatné, aby obyvateľ pravdivo odpovedal, lebo nemáme informácie, kde dohľadať. Hovoríme hlavne o otázke na materinský jazyk, náboženstvo a národnosti,“ priblížila Stauder. Okrem sebadeklaratórnych otázok je veľmi dôležité aj to, ako sa dopravujeme do práce a kde sa zdržiavame najviac mimo svojho trvalého pobytu. Toto sú otázky, ktoré rozhodujú o našom budúcom pohodlí pri živote vo veľkých mestách, o tom, či budeme mať dosť kapacity v MHD, dosť parkovacích miest a prejazdné cesty.

Čo sa stane, ak sa nesčítam alebo pomýlim

Zákon o sčítaní definuje sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti sčítať sa. Obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur. „Naším cieľom však nie je pokutovať obyvateľov, ale vyzývať ich na sčítanie. To, že sa niekto nezúčastnil na sčítaní, vyhodnotíme na základe iných zdrojov,“ zdôraznila hovorkyňa ŠÚ SR. Toto platí aj o pravdivosti. Podľa zákona o sčítaní má obyvateľ poskytnúť údaje „… úplne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania“.

Aký význam má sčítanie obyvateľstva

Sčítanie obyvateľov sa robí raz za 10 rokov a prináša komplexný obraz o tom, ako sa zmenila spoločnosť. Výsledky môže využívať vláda, ale aj primátori či starostovia. „Sčítavame sa pre seba. Pretože chceme lepšie cesty, kapacitne vyváženú mestskú hromadnú dopravu, viac parkovacích miest, chceme mať škôlky na miestach, kde žijú mladé rodiny, chceme mať penzióny a stacionáre pre dôchodcov tam, kde prevláda vekovo staršie obyvateľstvo. Chceme mať efektívne nastavené počty lôžok v nemocniciach. Okrem toho ak máme radi ekologické spôsoby dopravy, chceme cyklotrasy a trasy pre kolobežky. Aj o tomto dokážeme rozhodnúť, keď sa sčítame a pravdivo odpovieme na otázky, ktoré obsahuje elektronický formulár. Navyše nás to nezaťaží – vyplnenie otázok nám nezaberie viac ako 10 minút,“ dodala Stauder.

Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) bude k dispozícii pre občanov CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq