Preskočiť na obsah

SPÁJAME SILY PRE MORAVU

Zverejnené 29.6.2021.

Kategória

Samosprávy prihraničných okresov Myjava, Skalica, Senica a Malacky spájajú sily v prospech postihnutej Moravy.

Vo štvrtok 24.6. zasiahla neďalekú Moravu prírodná katastrofa, ktorá si vyžiadala rozsiahle škody na majetku, zdraví, a žiaľ, i životoch našich susedov. Hneď ako sme sa o tomto nešťastí dozvedeli, bol prostredníctvom predsedu ZMO Záhorie poslaný zástupcom moravských obcí list s ponukou okamžitej pomoci.

Počas celého víkendu spolu starostovia a primátori českej a slovenskej strany intenzívne komunikovali. Zo slovenskej strany odišlo niekoľko áut s tou najpotrebnejšou pomocou či už vo forme vody, potravín, ale najmä strešných plachiet, klincov, a elektrocentrál.

Dnes sa po rokovaní českej strany uskutočnilo osobné stretnutie poverených zástupcov ZMO Záhorie a starostov moravských obcí Hrušky a Tvrdonice, kde bola prejednaná cielená forma pomoci postihnutým obciam. Zároveň sa dohodlo na rozdelení pomoci podľa regiónov – Hodonín bude koordinovať pomoc pre Mikulčice, Lužice a samotný Hodonín a Břeclav pre Hrušky a Moravskú Novú Ves.

Zároveň boli dohodnuté tri formy pomoci:

 1. Finančná – prostredníctvom zbierky na Darujme.cz alebo priamo na transparentné čísla účtov postihnutých obcí. Pri poskytovaní finančnej pomoci si dajte pozor na rôzne podvody.
 2. Krátkodobá materiálna zbierka – do štvrtka (1.7.) prebehne zbierka vecí, ktoré momentálne v postihnutých oblastiach chýbajú najviac a to najmä:
 • autolekárničky
 • dezinfekčné prostriedky na rany (typu Dettol)
 • krémy po opaľovaní (Panthenol)
 • repelenty
 • pokrývky hlavy (šiltovky)
 • predlžovačky (najmä bubnové)
 • elektrocentrály, powerbanky (NABITÉ)
 • baterky, lampáše, svietidlá, čelovky
 • batérie do bateriek a svietidiel
 • plastové misky a lyžičky
 • lieky proti úpalu
 • energetické nápoje a nealko pivá

Tieto budú následne vo štvrtok zavezené do Tvrdoníc, resp. do Hodonína, odkiaľ budú rozdistribuované do jednotlivých obcí, prípadne do konkrétnych domácností.

3. Dlhodobá materiálna zbierka (stavebný materiál):

 • strešné fólie
 • klince
 • závitové tyče
 • ostatný stavebný materiál zabezpečí obec na vlastné náklady podľa požiadaviek postihnutých obcí

Zbierka stavebného materiálu bude prebiehať dlhšie a slovenské obce ju budú realizovať v kooperácii. Zoznam potrebného materiálu bude priebežne dopĺňaný podľa potrieb českej strany.

Materiál môžete nosiť do stredy 18:00 hod. (počas úradných hodín) na obecný úrad, v prípade stavebného materiálu treba kontaktovať pracovníkov obecného úradu na t.č. +4210347770211, prípadne starostu obce na č.t. 0917531466.

Dobrovoľnící – momentálne majú na českej strane dobrovoľníkov dostatok. V prípade, že ich je prebytok a prichádzajú nekoordinovane, vzniká veľký chaos, úrazy a podobne, preto prosíme všetkých, ktorí chcú pomáhať svojou prácou, aby sa vopred zaregistrovali a dohodli na dobrovoľníckom centre (kontakt doplníme), prípadne sa dohodli s konkrétnou rodinou.

Dobrovoľné hasičské zbory – dobrovoľní hasiči smú ísť na výjazd len na vyžiadanie a po vyslaní operačným strediskom. Samozrejme, ak chcú pomáhať, môžu ísť pomáhať ako dobrovoľníci, avšak bez použitia hasičskej techniky.(Nezabúdajme, že pre stúpajúce teploty s nedostatkom zrážok vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.)

Odporúčame sledovať FB stránky jednotlivých postihnutých obcí a miest, kde budú pravidelne aktualizované požiadavky na materiálnu či dobrovoľnícku pomoc.

Na záver by sme chceli touto cestou poprosiť občanov, aby si uvedomili, že táto situácia je behom na dlhú trať. Potrvá dlhé mesiace, kým odstránia všetky škody a kým sa život v postihnutých obciach dostane zase ako – tak do normálu. Nevyčerpajme si preto všetky svoje sily hneď a naraz. Naša pomoc, či už materiálna alebo fyzická, bude potrebná ešte dlhú dobu a len ak si svoje sily rozložíme, dokážeme byť v maximálne možnej miere nápomocní.