Preskočiť na obsah

SPOMAĽ! Zvyšujeme bezpečnosť na cestách v obci.

Zverejnené 4.11.2021.

Kategória

MERAČE RÝCHLOSTI

Ako ste si už isto všimli v našej obci pribudli dva stacionárne merače rýchlosti. Prvý merač rýchlosti je umiestnený na pôvodnom mieste poškodeného merača na vjazde do obce Sekule v smere od Kútov, pred novo vybudovaným priechodom pre chodcom. Druhý merač rýchlosti bol umiestnený do bezprostrednej blízkosti areálu ZŠ a MŠ Sekule v smere od Moravského Sv. Jána. Merače rýchlosti zachytávjú rýchlosť idúcich vozidiel a upozorňujú ich na prekročenie povolenej 50- tky nápisom SPOMAĽ.

Cieľom osadenia meračov rýchlosti je vplývať na vodičov motorových vozidiel a tým ich viesť k dodržiavaniu rýchlosti a zvyšovaniu bezpečnosti najmä vo vzťahu k nemotorovým účastníkom cestnej premávky, vrátane žiakov našej školy. Miesta umiestnenia boli zámerne zvolené podľa rizikovosti a miery vzniku možných kolízii a podľa dostupných vedomostí o porušovaní povolenej rýchlosti. Novoumiestnené merače rýchlosti umožňujú zaznamenávanie prekročení rýchlostí i s výstupom pre potreby Polície.

Ceny meračov rýchlosti vzišli z prieskumu trhu a ich celková cena bola stanovená na 4600 €. Podarilo sa mi úspešne vypracovať projekt za ktorý obec získala na tento účel 4000 € od Nadácie Allianz a som rád, že našu obec to z vlastných zdrojov stálo len 600€

BEZPEČNÉ PRIECHODY

Okrem rýchlosti sme sa opäť zamerali na zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov.Preto sme sa rozhodli vybaviť ďalší priechod vystražným svetelným zariadením. Po priechode pre chodcov pri predajni potravín prejde denne veľké množstvo chodcov (hlavne detí). Dúfame, že toto zariadenie bude nápomocné pri zvýšení bezpečnosti chodcov v obci. V danej aktivite sa budeme snažiť v rámci možností pokračovať.

Adrian Krajčír – starosta obce