Preskočiť na obsah

STAVEBNÉ POZEMKY V OBCI SEKULE

Zverejnené 7.7.2021.

Kategória

SPLŇTE SI SEN O MODERNOM BÝVANÍ

Obec Sekule pripravila 10 pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite Šutrovňa. Hlavnými prednosťami tohto územia sú priaznivá poloha, jednoduchý prístup, výhodná orientácia, dostupná občianska vybavenosť, primeraná výmera stavebných pozemkov, bezprostredný kontakt s prírodou a plnou technickou vybavenosťou.

✅ prístupová cesta
✅ kanalizácia
✅ elektrina
✅ verejné osvetlenie
✅ telekomunikačné siete

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam

PONUKA POZEMKOV:

  • stavebný pozemok č. 1:- parc. č. 5081/6 – 585 m²
  • stavebný pozemok č. 2:- parc. č. 5081/71 – 572 m²
  • stavebný pozemok č. 3:- parc. č. 5081/72 – 571 m²
  • stavebný pozemok č. 4:- parc. č. 5081/73 – 569 m²
  • stavebný pozemok č. 5:- parc. č. 5081/75 – 525 m²
  • stavebný pozemok č. 6:- parc. č. 5079/133 – 575 m²
  • stavebný pozemok č. 7:- parc. č. 5079/134 – 636 m²

Plné znenie OVS vyvesené na úradnej tabuli: https://bit.ly/36fPNIi