Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sekule.

Otvorenie nového školského roku

Vážení rodičia, milí žiaci, 2. septembra 2021 t.j. vo štvrtok, otvoríme v našej základnej škole nový školský rok 2021/2022. Organizácia nástupu bude nasledovná: Žiaci 1. ročníka a ich rodičia prídu do budovy školy hlavným vchodom v čase od 7,45 do 7,55 hod.  Je potrebné, aby mali všetci prekryté horné dýchacie cesty. Rodičia aj deti odovzdajú pri vstupe do… Čítať viac

Upozornenie – vývoz plastov a papiera

Na základe zmluvy, ktorú má naša obec s organizáciou FCC Slovensko, s.r.o. a vykonáva zvoz separovaného zberu – plast a papier upozorňujeme občanov nasledovne: Nakoľko je v zmluvných podmienkach vývoz separovaného papiera a plastov vrecovým systémom, žiadame občanov, ktorí majú na uvedené komodity vlastné nádoby, aby separované zložky ( papier a plast) v deň zvozu dávali na zber v 120… Čítať viac

Stravovanie detí v MŠ a ZŠ po novom

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ alebo ZŠ v Sekuliach a od 1.9.2021 sa budú stravovať v školskej jedálni, že po splnení zákonných podmienok majú deti nárok na dotáciu na stravu. Jedná sa o deti, ktoré žijú v domácnosti: – ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, – ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, – ktorej členovia si… Čítať viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava oznamuje občanom, že   dňa 09.08.2021. v čase 07:45:00 hod. do 15:00:00 hod. budú bezdodávky elektriny nasledovné čísla: SEKULE č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,62/2,3,62/8,62/9,400/OP, 432/BL/2252/2,5,442/VE,442/ZA, 447/BL,448,490,491,492,493,494,495,496,497,498/VE, 499,500,501,502,503,504,505,506,507/VE,508,612,613,613/VE,615,616,617,618,619,620, 621,623,623/VE,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,637/4,637/5,637/6, 638/OP,638/ZA,639,640,641,642,643,644,646,647,648,649,650,651,652,654,657,659, 659/ZA,660,661,662,663,664, 664/VE,665,666,666/ZA,667,669,672,672/TS,684,690,694,697, 698,701,702,703,704,705,707/,709,963/BL,1049,1050, p.č. 2010/3,2010/14,2148/12,2229/1, 2277/6 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za… Čítať viac