Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sekule.

Uznesenie vlády SR č. 144/2022 v súvislosti s utečencami

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 144 z 28. februára 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom… Viac informácií v priložennom PDF:

Ako postupovat pri ubytovaní občanov z Ukrajiny

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou súvisiacu utečeneckú krízu by sme Vám chceli priniesť stručné zhrnutie ako postupovať v prípade, ak ste sa rozhodli poskytnúť ubytovanie občanom Ukrajiny:  Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov v danej obci.… Čítať viac

POMOC UKRAJINE – aktualizované

Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími inštitúciami. V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky. V prípade potreby, budú občania informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky. ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné finančne prispieť:SK25 0900 0000 0051 8801 0894. Obce zisťujú možnosti ubytovania na svojom území. Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa… Čítať viac

Termín odpočtu meradiel prevádzkových hodín čerpadla domovej čerpacej stanice

oznamujeme občanom, že odpočet meradla počítajúceho prevádzkové hodiny čerpadla (ďalej „meradla“) domovej čerpacej stanice, ktorá slúži na odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie obce Sekule sa uskutoční v 10. týždni 2022 t.j. od 07.03.2022 (pondelok) do 11.03.2022 v čase od 08:00 – 14:30 hod. V súvislosti s odpočtom meradla si Vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie meradla. Pokiaľ pri… Čítať viac