Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sekule.

Čestné prehlásenie – kompostovanie

Vážení občania, obec Sekule pripravila Čestné prehlásenie – návratku pre účely oznámenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník… Čítať viac