Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sekule.

Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Sekule oznamuje rodičom, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dvoch fázach. 1.fáza – elektronická prihláška Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 1.-18.4.2022. (Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.) Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o… Čítať viac

Zberný dvor – otváracie hodiny

Upozorňujeme občanov, že od zajtra t.j. 01.04.2022 bude zberný dvor OU  Sekule  otvorený nasledovne: Pondelok – piatok  14,00 – 15,00 hod. Sobota 9,00 – 14,00 hod.

Hľadáme technických pracovníkov a dobrovoľníkov na biologickú reguláciu komárov

Trnavský samosprávny kraj hľadá pre pilotný projekt biologickej regulácie komárov v katastroch obcí Moravský Svätý Ján a Sekule technických pracovníkov a dobrovoľníkov na účely monitoringu liahnisk komárov. Čo je biologická regulácia komárov? Komplex opatrení a postupov, ktorých cieľom je predchádzať premnoženiam komárov a chrániť sa proti komárom efektívnym a k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu… Čítať viac

Sekule opäť ožijú jarmokom

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí obce Sekule je Sekulský jarmok remeselníkov. Tento jarmok predstavuje návrat k tradíciám dávnych remesiel dôležitých pre život a rozvoj obce. V poradí 21. Sekulský jarmok remeselníkov v novom termíne (14.máj) sľubuje opäť predviesť obec v najlepšom svetle. Po celom centre obce budú rozvoniavať čerstvé jedlá, ktoré v sebe tiež nesú tradíciu a… Čítať viac

Uznesenie vlády SR č. 144/2022 v súvislosti s utečencami

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 144 z 28. februára 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom… Viac informácií v priložennom PDF:

Ako postupovat pri ubytovaní občanov z Ukrajiny

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou súvisiacu utečeneckú krízu by sme Vám chceli priniesť stručné zhrnutie ako postupovať v prípade, ak ste sa rozhodli poskytnúť ubytovanie občanom Ukrajiny:  Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov v danej obci.… Čítať viac

POMOC UKRAJINE – aktualizované

Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími inštitúciami. V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky. V prípade potreby, budú občania informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky. ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné finančne prispieť:SK25 0900 0000 0051 8801 0894. Obce zisťujú možnosti ubytovania na svojom území. Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa… Čítať viac

Termín odpočtu meradiel prevádzkových hodín čerpadla domovej čerpacej stanice

oznamujeme občanom, že odpočet meradla počítajúceho prevádzkové hodiny čerpadla (ďalej „meradla“) domovej čerpacej stanice, ktorá slúži na odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie obce Sekule sa uskutoční v 10. týždni 2022 t.j. od 07.03.2022 (pondelok) do 11.03.2022 v čase od 08:00 – 14:30 hod. V súvislosti s odpočtom meradla si Vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie meradla. Pokiaľ pri… Čítať viac