Výsledky REFERENDA v našej obci

Kategória
Zdroj: ŠÚ SR

ÚČASŤ

Zdroj: ŠÚ SR

ODPOVEĎ „ÁNO“

Zdroj: ŠÚ SR

ODPOVEĎ „NIE“

Zdroj: ŠÚ SR

Súhrnné výsledky hlasovania: https://www.volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html

Zverejnené 22. januára 2023.
Bez úpravy .