Preskočiť na obsah

Za likvidáciu divokých skládok platíme všetci.


Zverejnené 28.1.2022.

Kategória

Za likvidáciu divokých skládok platíme všetci. Aj tí, ktorí poctivo separujú a využívajú služby zberného dvoru.

Jedným z veľkých problémov na celom Slovensku sú nelegálne skládky odpadov. Naša obec nie je žiaľ žiadnou výnimkou. Aj u nás sa objavujú tzv. divoké skládky odpadov, ktoré sa snažíme hneď po objavení aj úspešne svojpomocne likvidovať, čiže tie na fotkách už našťastie neexistujú.


Smutné na tom je, že tieto skládky nevytvárajú len občania okolitých obcí, ale aj niektorí občania našej obce. Nielenže sú estetickou škvrnou obce, ale ľudia si asi neuvedomujú nebezpečenstvo a hrozbu, ktorú predstavujú. Je úplne nepochopiteľné, keď naplnené vrece odpadom niektorí z nás miesto toho, aby ho odviezli na zberný dvor, naložia na vozík a vyvezú do lesa alebo niekam k potoku.


Skládky odpadov znečisťujú životné prostredie, povrchové i podzemné vody. Živočíchy, ktoré majú k nim prístup podporujú rozmnožovanie parazitov a prenášajú rôzne infekcie. Vytváranie takýchto skládok je zo zákona zakázané a za ich vytváranie, fyzickej osobe hrozí pokuta do výšky 165 Eur, u právnickej osoby sa ale sankcia môže vyšplhať až do výšky 16 590 Eur. Okrem toho bude následne nariadené nápravné opatrenie na zneškodnenie odpadu na vlastné náklady, čo nemá odkladný účinok, t.j. musí sa vykonať, aj keby sa pokutovaný odvolal.


Tak začneme sa konečne správať ako civilizovaní ľudia? A týka sa to aj nás ostatných, ktorí mnohokrát radšej „nevidíme“, „nepočujeme“, ale následne vo veľkom kritizujeme. Čo tak urobiť niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Uvedomme si, že v konečnom dôsledku za likvidáciu divokých skládok aj tak zaplatíme všetci, pretože obec náklady za likvidáciu divokých skládok zahrnie do poplatku za smeti. Dokedy mienime stále kryť nezodpovedné sebecké správanie sa voči prírode, ale aj nám obyvateľom Sekúl od niektorých našich spoluobčanov. Určite veľká časť z Vás má mobilný telefón s fotoaparátom. Čo takto využiť ho a činnosť týchto nezodpovedných občanov naň zachytiť a následne poslať na obecný úrad?


Zamyslime sa Vážení občania a snažme sa prispievať k zlepšeniu kvality životného prostredia tým, že sa budeme viac zaujímať o svoje okolie. Nebuďme pohodlní, a ak to je vo vašich silách po objavení takejto skládky skúste dať odpad do vreca, ktoré následne pri odvoze odpadu bude vyvezené na riadnu skládku.


Obec, v ktorej žijeme, je našou vizitkou a keď sa nebudeme o ňu starať a zveľaďovať ju, ale naopak vytvárať v nej takéto čierne skládky, poškodzujeme nielen dobré meno obce, ale aj všetkých nás, ktorí tu bývame.