Preskočiť na obsah

Základná škola má automatický externý defibrilátor (AED)

Zverejnené 7.12.2022.

Kategória

Obec Sekule v spolupráci so Združením rodičov pri ZŠ Sekule podali v rámci projektu Nadácie Allianz žiadosť na zakúpenie defibrilátora Zoll AED plus do priestoru Základnej školy na 2. poschodí.

Toto miesto bolo zámerne vybrané tak, aby bolo dostupné aj pre Materskú školu aj Základnú umeleckú školu a zároveň prístupné z oboch traktov Základnej školy. Zvolili sme zámerne aj nákup práve tohto prístroja AED, nakoľko úplne detailne hlasovými pokynmi dáva inštrukcie k jednotlivým činnostiam v prípade potreby jeho použitia, takže obsluhu dokážu zvládnuť nielen dospelí ale dovolíme si povedať aj deti.

AED prostredníctvom hlasových povelov, ktoré vydáva v slovenskom jazyku, riadi postup prvej pomoci pred príchodom záchrannej služby.

Pri zlyhaní srdca dokáže obnoviť jeho činnosť. Vďaka hlasovým pokynom dokážu defibrilátor obsluhovať aj úplní laici. Jeho použitie niekoľkonásobne zvyšuje šancu na prežitie.

Napriek skutočnosti, že by sme boli radi keby sa tento prístroj nemusel nikdy použiť, v rámci osvety ktorá bola v školách vykonaná každý žiak a pedagóg vie, kde sa tento prístroj nachádza a že je schopný okamžitého použitia pri záchrane ľudského života.

Ďakujeme Nadácii Allianz za skvelú spoluprácu a poskytnuté finančné prostriedky, ktoré umožnili zakúpenie a montáž tohto prístroja pre zvýšenie miery záchrany života najmä našich detí v prípade jeho ohrozenia.


Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. Bližšie o jej činnosti sa môžete dozvedieť na https://nadacia.allianz.sk/o-nadacii.