Preskočiť na obsah

Čestné prehlásenie – kompostovanie

Zverejnené 15.2.2022.

Vážení občania,

obec Sekule pripravila Čestné prehlásenie – návratku pre účely oznámenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad v Sekuliach alebo poslať mailom na adresu kristofcova@obecsekule.sk.