Preskočiť na obsah

Odpočet plynu

Zverejnené 31.1.2022.

UPOZORNENIE

PRE ODBERATEĽA ZEMNÉHO PLYNU

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.,

   

v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s.

si Vás dovoľujú informovať, že v mesiaci február

ma byť na Vašom odbernom mieste vykonaný fyzický odpočet zemného plynu prostredníctvom odpočtára Slovenskej pošty.

V rodinných domoch bude odpočet vykonávaný ako po minulé roky, prosíme o sprístupnenie plynomerov.

Z  dôvodu obavy zo šírenia vírusu COVID 19 sa odpočet nebude v  domácnostiach BYTOV vykonávať fyzickým odpočtom zamestnanca Slovenskej pošty, ale vlastníci bytov si môžu stav počítadla plynomera nahlásiť jedným z uvedených spôsobov.

   

odpočtárovi Slovenskej pošty (DORUČOVATEĽKA POŠTY SEKULE p. Biačková)

   
   

Nahlásiť sériové číslo meradla a stav z čierneho poľa číselníka

najneskôr do 20.02.2022

  • cez infolinku Slovenskej pošty telefonicky na čísle 0850 122 413 alebo e-mailom

odpoctyplynomerov@slposta.sk v termíne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca (nahlásiť sériové číslo meradla a stav z čierneho poľa číselníka).

Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov zemného plynu, nie len pre SPP,a.s

V prípade, že odberateľ zemného plynu odpočet meradla do uvedeného termínu nenahlási, bude mu odpočet vykonaný odhadom