Oznámenie o možnosti zasielania pripomienok a požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023.

Zverejnené 22. septembra 2022.
Bez úpravy .