Rozpis zvozu separovaného odpadu na 2. polrok 2021

Zverejnené 21. júla 2021.
Bez úpravy .