Preskočiť na obsah

Termín odpočtu meradiel prevádzkových hodín čerpadla domovej čerpacej stanice

Zverejnené 2.3.2022.

oznamujeme občanom, že odpočet meradla počítajúceho prevádzkové hodiny čerpadla (ďalej „meradla“) domovej čerpacej stanice, ktorá slúži na odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie obce Sekule sa uskutoční v 10. týždni 2022 t.j.

od 07.03.2022 (pondelok) do 11.03.2022 v čase od 08:00 – 14:30 hod.

V súvislosti s odpočtom meradla si Vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie meradla.

Pokiaľ pri plánovanom odpočte meradla nebudete prítomní na adrese Vášho odberného – produkčného miesta, poprosíme Vás o umiestnenie stavu meradla na viditeľné miesto (okno, vstupná brána, iné ). V opačnom prípade stav meradla oznámte do 5 dní od ukončenia plánovaného odpočtu na obecný úrad na email: kristofcova@obecsekule.sk, príp. tel.: 034/7770211.

Dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulému a rýchlemu odpočtu meradla a fakturácii.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme