Termín odpočtu meradiel prevádzkových hodín čerpadla domovej čerpacej stanice

2.3.2022 zverejnil/a sekule_obec.

oznamujeme občanom, že odpočet meradla počítajúceho prevádzkové hodiny čerpadla (ďalej „meradla“) domovej čerpacej stanice, ktorá slúži na odvádzanie odpadových vôd z Vašej nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie obce Sekule sa uskutoční v 10. týždni 2022 t.j.

od 07.03.2022 (pondelok) do 11.03.2022 v čase od 08:00 – 14:30 hod.

V súvislosti s odpočtom meradla si Vás dovoľujeme požiadať o sprístupnenie meradla.

Pokiaľ pri plánovanom odpočte meradla nebudete prítomní na adrese Vášho odberného – produkčného miesta, poprosíme Vás o umiestnenie stavu meradla na viditeľné miesto (okno, vstupná brána, iné ). V opačnom prípade stav meradla oznámte do 5 dní od ukončenia plánovaného odpočtu na obecný úrad na email: kristofcova@obecsekule.sk, príp. tel.: 034/7770211.

Dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulému a rýchlemu odpočtu meradla a fakturácii.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme