Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 20. mája 2022.
Bez úpravy .