Preskočiť na obsah

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej urny

Zverejnené 27.9.2023.

Oznamujeme občanom, že volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže najneskôr v deň konania volieb (t.j. 30.09.2023) požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti.

Kontakt na okrskovú volebnú komisiu 

č. t. 034/7770211