Odpis stavu meračov

27.4.2023 zverejnil/a sekule_obec.

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 02.05. – 05.05.2023 sa uskutoční odpis stavu meračov na tlakovej kanalizácii pracovníkmi obecného úradu počas ich pracovnej doby. V prípade Vašej neprítomnosti v uvedenom termíne žiadame o zverejnenie stavu odpočtu na viditeľnom mieste.