Preskočiť na obsah

Opatrenia na železničnej stanici Sekule: Aktuálne informácie

Zverejnené 14.2.2024.

Na základe odvysielanej reportáže TV Markíza o problémoch pri prevádzkovaní vlakových spojov na Záhorí, ktoré by sa mali dotknúť aj života našich občanov, ako aj občanov okolitých obcí, som dnes kontaktoval vedenie ŽST Kúty a informoval sa o súčasnom reálnom stave prevádzkovania a systéme fungovania nastupovania a vystupovania na stanici Sekule. Bohužiaľ som bol nútený tlmočiť poľutovanie nad tým, že ako zástupca obce som o tomto stave nebol zo strany dotknutých vôbec informovaný.

zeleznicna stanica sekule, budova stanice

Po rozhovore s dopravným námestníkom ŽST Kúty môžem zatiaľ občanov našej obce i okolitých obcí, naviazaných na železničné spojenie z našej železničnej stanice Sekule, aspoň upokojiť, že je v záujme celého vedenia ŽST Kúty udržať režim nastupovania a vystupovania na stanici Sekule v súčasnom stave. Konštatoval, že vzniknutá zlá situácia so zamestnanosťou rušňovodičov a výpravcov obmedzuje fungovanie ŽSR v rámci celého územia SR. Z ich strany však vykonajú všetky opatrenia k tomu, aby sa aj po 1. apríli 2024 režim fungovania na ŽST Sekule udržal v bežnom režime i bez prítomnosti výpravcu, ktorého bude zastupovať iný zamestnanec ŽSR a budú z ich strany prijaté také opatrenia, ktoré umožnia nastupovanie i vystupovanie na našej ŽST, tak ako tomu bolo doteraz.

Zároveň som požiadal p. dopravného námestníka, aby ma podľa možností ihneď informoval o prípadných zmenách, aby sa občania tieto informácie nedozvedali až následne z médií a mohli sa na vzniknutú situáciu pripraviť vopred.

Mgr. Adrian Krajčír
Starosta