Prerušenie dodávky elektriny v obci !!!

Zverejnené 8. apríla 2021.
Bez úpravy .