Seniori, sme tu pre Vás

Odporúčania pre seniorov, ako sa nestať obeťou podvodníkov.

alebo na samostatnej webstránke venovanej tejto problematike www.prevenciakriminality.sk.

Zverejnené 21. januára 2021.
Bez úpravy .