Uznesenie Vlády SR č 77 z 5_2_2021 o predĺžení núdzového stavu

Zverejnené 6. februára 2021.
Bez úpravy .