Uznesenie vlády SR č 78_2021 zoznam okresov podľa aktuálnej rizikovosti šírenia COVID 19

Zverejnené 6. februára 2021.
Bez úpravy .