Preskočiť na obsah

Virtuálny cintorín obce Sekule

Zverejnené 29.10.2021.

S prichádzajúcim sviatkom  Všetkých svätých  zvyčajne bývajú cintoríny plné návštevníkov. Pre tých, ktorým súčasná situácia neumožňuje navštíviť hroby našich blízkych, ponúkame možnosť využiť príležitosť a uctiť si pamiatku svojich blízkych symbolickým zapálením sviečky, alebo položením kytice na ich hrobe na virtuálnom cintoríne. Na mieste môžete zanechať aj odkaz so svojím menom, dátumom návštevy a textom.

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Podrobnejší návod si môžete prečítať
tu.

Naša obec má spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Sekule, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Sekule.

Portál slúži nielen občanom obce Sekule, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a do budúcnosti plánujeme zaviesť i možnosť pozrieť si fotografiu náhrobku.

Zapáliť virtuálnu sviečku či položiť kvet na hrobe svojich blízkych na virtuálnom cintoríne v Sekuliach môžete aj prostredníctvom tohto odkazu: „zápalenie sviečky“.