Preskočiť na obsah

VÝSKYT VTÁČEJ CHRÍPKY V OBCI!!

Zverejnené 14.1.2022.

V zmysle naradenia opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica z dôvodu výskytu vtáčej chrípky Vás žiadame, aby ste do 21.1.2022 nahlásili súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme na Obecnom úrade Sekule alebo zaslali emailom na adresu: kristofcova@obecsekule.sk

Regionálna a potravinová správa Senica chovateľom nariaďuje:

Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

1️⃣ Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí.
2️⃣ Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi).
3️⃣ Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
4️⃣ Oznamovať na RPVC Senica (034/6512881, 0918/611948, 0945/505758) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
– pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
– pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako dva dni,
– týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
– akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Ďalej Regionálna a potravinová správa Senica chovateľom nariaďuje zákaz:

1️⃣ Premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí a ich produkty z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Senica.
2️⃣ Zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
3️⃣ Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Senica.
4️⃣ Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.
5️⃣ Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.